Adatvédelmi tájékoztató

Légvent Partner KFT Adatvédelmi Tájékoztató Szabályzata

Jelen Szabályzat tartalmazza, hogy az Ön adataít, (a továbbiakban Érintett) cégünk milyen célból jogosult rögzíteni és kezelni.

A személyes adatok kezelésének alapelvei:

a) az adatkezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

c) a kezelt személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) az adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) az adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

f) az adatkezelést oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”); valamint

g) szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az adatkezelés elveinek való megfelelést igazolni lehessen („elszámoltathatóság”).

Érvényességi terület és felelős

Jelen szabályzat a www.legvent.hu címen betölthető internetes oldalra vonatkozik. Az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) neve és címe:

LÉG-VENT PARTNER Kft

Székhely: 2855 Bokod, 4-es utca 20/1

Adószám: 24651246-2-11

Adatvédelmi megbízott és elérhetőségei:

Jároka János László

E-mail: jaroka.laszlo@legvent.hu

Az Adatkezelő weboldalának további fejlesztése során előfordulhat, hogy szükségessé válik a jelen Szabályzat módosítása, melyről az Érintetteket Adatkezelő tájékoztatja.

Az internetes oldalon az adatkezelés az Érintett beleegyezésével történik. Az Érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását az ok megnevezése nélkül. A visszavonást tartalmazó nyilatkozatot az adatvédelmi megbízottnak kell megküldeni a fenti elérhetőségek valamelyikén (hírlevél esetében elegendő a hírlevélről való leiratkozás).

Az adatkezelés során az Adatkezelő figyelembe veszi a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendeletére (2016. április 27.) (GDPR)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.)

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény

A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre.

Rögzített általános adatok

Adatkezelő internetes oldala az oldal betöltésekor minden alkalommal egy sor általános adatot rögzít, melyek némelyike (pl.: IP-cím) személyes adatnak minősül. Ezeket az adatokat és információkat a szerver naplófájljaiban rögzíti és tárolja a rendszer, melyek az alábbiak:

IP-cím;

A lekérdezés dátuma és ideje;

A GMT-időzónától való eltérés;

A kérés tartalma;

Hozzáférési státusz / http-státuszkód;

A lehívott adatmennyiség;

A kérést küldő internetes oldal;

Böngésző (nyelv és verzió adatokkal);

Operációs rendszer

A fenti adatok kezelése esetén nem kerül sor azok egy bizonyos személyhez történő hozzárendelésre. A fenti adatok rögzítése műszakilag indokolt, hogy megjeleníthessük Önnek az internetes oldalunkat és biztosítsuk az Ön számára a stabil és biztonságos hozzáférést. Naplózzuk a weboldalunkhoz történő valamennyi hozzáférést és a weboldalon elmentett adatok valamennyi letöltését.

Az adatkezelés célja a szolgáltatás minőségének és a felhasználói élménynek a magas szinten tartása, szükség szerint javítása.

Az adatkezelés maximális időtartama az adat rögzítésétől számított 3 év.

Az adatkezelés jogi alapja a GDPR 6. cikkely 1. bek. 1) pont f) alpontja, illetve az Érintettek önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

Sütik és webes nyomkövetés

Weboldalunk úgynevezett sütiket (cookies) használ. Ezek az Ön számítógépén elhelyezett kis szövegfájlok, melyek onnan később ismét letölthetők. A sütik célja, hogy lehetővé tegyük a szolgáltatásainkba való bejelentkezést és testre szabjuk az Ön számára webes megjelenést. Internetes oldalunkat ezért sütik támogatják, melyek információkat gyűjtenek az alábbiakról:

Az Ön IP-címe,

látogatása napja és ideje,

látogatásainak száma,

az űrlapok használata,

az Ön keresési és megjelenítési beállításai,

a Kedvencekre vonatkozó beállítások weboldalunkon.

A sütik tárolási időtartama különböző, azok azonban bármikor szabadon törölhetők. Ennek jogi háttere a GDPR 6. cikkely 1. bek. 1) pont f) alpontja illetve az Érintettek önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

Az Ön által használt internetes böngésző megfelelő beállításával Ön mindenkor megakadályozhatja, hogy internetes oldalunk sütiket helyezzen el és tartósan letilthatja a sütik használatát. A már elhelyezett sütik továbbá bármikor törölhetők az internetes böngésző megfelelő parancsa vagy egyéb szoftverek segítségével. Erre minden ismert internetes böngésző esetén lehetősége van. Ha az érintett személy deaktiválja a sütik elhelyezését az általa használt internetes böngészőben, bizonyos körülmények között internetes oldalunk nem minden funkciója használható teljeskörűen.

A következő sütiket használjuk:

_ga

Ez a süti a Google Universal Analytics webes elemző szolgáltatásé és a felhasználói adatfolyamok ill. a felhasználói viselkedés értékelésére szolgál az internetes oldalon. Google LLC:

https://policies.google.com/privacy

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

_gid

Ez a süti a Google Universal Analytics webes elemző szolgáltatásé és az adatrögzítés korlátozására szolgál gyakran látogatott oldalak esetén. Google LLC:

https://policies.google.com/privacy

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

_utma

Ez a süti a Google Analytics webes elemző szolgáltatásé és a felhasználói adatfolyamok ill. a felhasználói viselkedés teljesítménymérésére ill. értékelésére szolgál az internetes oldalon. Google LLC:

https://policies.google.com/privacy

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

__utmb

Ez a süti a Google Analytics webes elemző szolgáltatásé és a felhasználói adatfolyamok ill. a felhasználói viselkedés teljesítménymérésére ill. értékelésére szolgál az internetes oldalon. Google LLC:

https://policies.google.com/privacy

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

__utmc

Ez a süti a Google Analytics webes elemző szolgáltatásé és a felhasználói adatfolyamok ill. a felhasználói viselkedés teljesítménymérésére ill. értékelésére szolgál az internetes oldalon. Működtetése a Google Analytics korábbi verziója segítségével történik. Google LLC:

https://policies.google.com/privacy

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

__utmt

Ez a süti a Google Analytics webes elemző szolgáltatásé és az adatrögzítés korlátozására szolgál gyakran látogatott oldalak esetén. Google LLC:

https://policies.google.com/privacy

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

__utmz

Ez a süti a Google Analytics webes elemző szolgáltatásé és a felhasználói adatfolyamok ill. a felhasználói viselkedés teljesítménymérésére ill. értékelésére szolgál az internetes oldalon. Google LLC:

https://policies.google.com/privacy

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

_dc_gtm_UA-%id

Ez a süti a Google Analytics elemző szolgáltatásé és arra használjuk, hogy kérési gyakoriságot lassítsuk. Amennyiben a Google Tag Manager helyezi el, elnevezése „dc_gtm <property-id> Google LLC:

https://policies.google.com/privacy

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

wordpress_{hash}

A WordPress bejelentkezéskor a wordpress_ {hash} cookie-t használja a hitelesítési adatok tárolásához. Használata az Administration Screen /wp-admin/ területre korlátozódik.

wordpress_logged_in_{hash}

Felhasználói munkamenet emlékeztető süti. A WordPress beállítja a bejelentkezés utáni wordpress_logged_in_ {hash} cookie-t, amely a legtöbb felület használata során jelzi, hogy Ön mikor van bejelentkezve, és ki Ön.

wordpres_test_cookie

Esetenként elhelyezhető ez a süti. A WordPress a wordpress_test_cookie cookie beállításával ellenőrzi, hogy a böngészőben engedélyezve vannak-e a sütik, hogy azok megfelelő felhasználói élményt nyújtsanak a felhasználók számára. Ez a süti a kezelőfelületen használatban van akkor is, ha Ön nincs bejelentkezve.

wp-settings-{user_id}

A testreszabásért felelős süti, mely a felhasználó wp-admin konfigurációjának megőrzésére szolgál. Az azonosító (user_id) a felhasználó egyedi azonosítója, mely az admin felület nézetének, és esetleg a fő webhely felületének testreszabását segíti.

wp-settings-time-{user}

A wp-settings-{user} beállítás idejét tároló süti.

wp-saving-post

A wp-saving-post egy automatikusan mentett süti, amely akkor jön létre, amikor egy üzenetet automatikusan mentenek a szerkesztőbe. Annak nyomon követésére szolgál, hogy van-e mentett üzenet az aktuálisan szerkesztett bejegyzéshez. Ha van ilyen, akkor a felhasználó részére visszaállítja a mentett adatokat.

wp-postpass_{hash}

A munkamenet fenntartására szolgál abban az esetben, ha egy bejegyzés jelszóval védett.

wordpress_sec

Általános süti, mely a rendszer stabilitását segíti elő.

comment_author_{HASH}

A megjegyzés szerzője nevének nyomon követésére szolgáló süti, ha a „Mentse a nevemet, e-mail címemet és webhelyemet a böngészőbe a következő megjegyzéshez” parancs be van jelölve.

comment_author_email_{HASH}

A hozzászólás írója e-mailjeinek nyomon követésére szolgáló süti, ha a „Mentse el a nevemet, e-mail címemet és webhelyemet a böngészőbe a következő megjegyzéshez” parancs be van jelölve.

comment_author_url_{HASH}

A megjegyzés szerzője URL-jének nyomon követésére szolgál, ha a „Mentse el a nevemet, e-mail címemet és webhelyemet a böngészőbe a következő megjegyzéshez” parancs be van jelölve.

woocommerce_cart_hash

Ez a süti segít a WooCommerce-nek meghatározni, hogy mikor változik a kosár tartalma vagy adatai.

woocommerce_items_in_cart

Ez a süti segít a WooCommerce-nek meghatározni, hogy mikor változik a kosár tartalma vagy adatai.

wp_woocommerce_session_

Ez a süti minden ügyfél számára egy egyedi kódot tartalmaz az egyes vásárlók adatbázisában található kosáradatok megállapításához.

woocommerce_recently_viewed

A Legutóbb megtekintett termékek c. modult kezelő süti.

store_notice[notice id]

Ez a süti lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy elutasítsák a Store Notice értesítéseket. https://www.webroomtech.com/list-of-woocommerce-cookies/

woocommerce_snooze_suggestions__[suggestion]

Ez a süti lehetővé teszi a felhasználók számára a Piactér javaslatainak elvetését, ha ezek engedélyezve vannak. https://www.webroomtech.com/list-of-woocommerce-cookies/

woocommerce_dismissed_suggestions__[context]

A javaslatok elvetésének számát rögzítő süti, ha ez a funkció engedélyezve van. https://www.webroomtech.com/list-of-woocommerce-cookies/

tk_ai

Ez a süti egy véletlenszerűen generált, névtelen azonosítót tárol, mely csak az admin felületen (/wp-admin) látható. A felhasználó nyomon követésére használható, ha ez a funkció engedélyezve van.

Beépülő modulok (plug-ins)

Jelenleg az alábbi táblázatban szereplő közösségi média és egyéb beépülő modulokat (ún. plug-in) alkalmazzuk. Ennek során az ún. kétkattintásos megoldást alkalmazzuk, melynek segítségével internetes oldalunk meglátogatása esetén alapvetően nem adjuk tovább a személyes adatokat a szolgáltatónak. Ha Ön a megjelölt beépülő modul mezőre kattint és aktiválja azt, csak akkor kap információt a beépülő modul szolgáltatója, hogy Ön letöltötte online kínálatunk megfelelő weboldalát. Ekkor a jelen nyilatkozat 2 pontjában megnevezett adatok kerülnek átadásra. A beépülő modul szolgáltatója az Önről rögzített adatokat felhasználói profilként tárolja és azokat hirdetés, piackutatás és/vagy weboldalának testreszabott kialakítása céljából használja.

Ennek jogi alapja a GDPR 6. cikkely 1. bek. 1) pont f) alpontja illetve az Érintettek önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

A beépülő modul szolgáltatója által rögzített adatokra és adatfeldolgozási folyamatokra nincs ráhatásunk. Azokra a harmadik fél vonatkozó adatvédelmi nyilatkozata érvényes. A beépülő modul szolgáltató által végzett adatrögzítés és -feldolgozás céljára és terjedelmére vonatkozó további információkat a szolgáltatók alább felsorolt adatvédelmi nyilatkozataiban talál.

Hírlevél

Az Ön előzetes beleegyezésével hírlevelet küldünk Önnek, melyben értesítjük Önt legújabb ajánlatainkról.

A hírlevél megküldéséhez Önnek a teljes nevét és e-mail címét kell megadnia, melyet feliratkozása után a hírlevélről való leiratkozásig tárolunk. Az adatkezelés célja a tájékoztató- és marketingcélú üzenetek küldéséhez szükséges kapcsolattartás.

A hírlevél kézbesítésére vonatkozó beleegyezését Ön bármikor visszavonhatja és leiratkozhat a hírlevélről. A leiratkozást elvégezheti a valamennyi, hírlevelet tartalmazó e-mailben megtalálható, erre rendszeresített linkre való kattintással, vagy a megadott elérhetőségek bármelyikére küldött üzenettel is.

A hírlevelek küldése az ActiveCampaign levelező rendszeren keresztül történik, a hírlevélre való feliratkozás során megadott személyes adatok így átadásra kerülnek a szolgáltatás nyújtója.

Az adatkezelés jogi alapja a GDPR 6. cikkely 1. bek. 1) pont a) alpontja illetve az Érintettek önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).